59839 Entries From
14222 Contributors
UK SURNAMES - Family History Contact Site Logo


Go To County
Click on County Name

England


Scotland

Wales

Ireland

One Name Studies

4448470 Page Hits Last Month
3477359 Page Hits This Month
36209 Page Hits Yesterday
29826 Page Hits Today


Anglesey Gazetteer

Click Here to go to Anglesey Surnames Listings

Click Here to go to Anglesey Home PageThe top table contains all place names which also have Surname Entries

Aberffraw
Amlwch
Beaumaris
Holyhead
Llangristiolus
Llanwenllwyfo
Menai Bridge


The lower table contains a list of all place names which DO NOT have Surname Entries

Aberffro
Amlwch Port
Bachau
Benllech
Bethel
Biwmaris
Black Bridge
Blackbridge
Bodedern
Bodewryd
Bodffordd
Bodrida
Bodwyn
Botffordd
Bryn Celyn
Bryn Du
Bryn'refail
Bryn-Du
Bryn-teg
Bryngwran
Brynrefail
Brynsiencyn
Brynteg
Bull Bay
Burwen
Caergeiliog
Caergybi
Cafnan
Caim
Capel Coch
Capel Gwyn
Capel Mawr
Capel Parc
Capelmawr
Carmel
Carreg-lefn
Carreglefn
Carrog
Castellior
Ceidio
Cemaes
Cemaes Bay
Cemlyn
Cerrig-man
Cerrigceinwen
City Dulas
Cornelyn
Cremlyn
Dinam
Dothan
Dulas
Dwyran
Dyffryn
Elim
Engedi
Fedw Fawr
Fferam
Four Mile Bridge
Gadfa
Gaerwen
Glan-Alaw
Glan-yr-afon
Glanalaw
Goferydd
Gwalchmai
Gwalchmai Uchaf
Gwredog
Henblas
Hendre
Heneglwys
Henllys
Hermon
Hirdre-faig
Isallt Bach
Llain-goch
Llaingoch
Llan-faes
Llanallgo
Llanbabo
Llanbadrig
Llanbedr-goch
Llanbedrgoch
Llanddaniel Fab
Llanddaniel-fab
Llanddeusant
Llanddona
Llanddwyn Island
Llanddyfnan
Llandegfan
Llandyfrydog
Llaneilian
Llanerchymedd
Llaneuddog
Llanfachraeth
Llanfachreth
Llanfaelog
Llanfaes
Llanfaethlu
Llanfair Pwllgwyngyll
Llanfair-yn-neubwll
Llanfair-yng-Nghornwy
Llanfairpwllgwyngyll
Llanfairyneubwll
Llanfairynghornwy
Llanfechell
Llanfflewyn
Llanfigael
Llanfihangel Tre'r-beirdd
Llanfihangel yn Nhowyn
Llanfihangel-yng-Nhywyn
Llanfwrog
Llangadwaladr
Llangaffo
Llangefni
Llangoed
Llangwyfan-isaf
Llangwyllog
Llangynfarwy
Llanidan
Llanllibio Fawr
Llannerch-y-medd
Llanrhuddlad
Llanrhyddlad
Llansadwrn
Llantrisaint
Llanynghenedl
Llechcynfarwy
Llechgynfarwy
Llechylched
Lledwigan
Llwydiarth-Esgob
Llynfaes
Maen-Addwyn
Maenaddwyn
Malldraeth
Malltraeth
Marian-glas
Mariandyrys
Marianglas
Meinir
Moel-y-don
Moelfre
Mona
Mountain
Mynydd Bodafon
Mynydd Mechell
Mynyddmechell
Nebo
Newlands Park
Niwbwrch
Paradwys
Parciau
Pen-llyn
Pen-lon
Pen-y-garnedd
Pen-y-Graig-Wen
Pen-y-sarn
Penbol
Pencarnisiog
Penconisiog
Pengorffwysfa
Penlon
Penmon
Penmynydd
Penrhos
Penrhosfeilw
Penrhyd Lastra
Penrhyn
Pentraeth
Pentre Berw
Pentre-Berw
Pentreberw
Pentrefelin
Penygraigwen
Penysarn
Plas Bodafon
Plas Gwyn
Plas Llanfair
Plas Llangwyfan
Pont Hwfa
Pont-Hwfa
Pont-rhydbont
Porth-y-felin
Porthaethwy
Porthllechog
Priestholm
Prys-Iorwerth
Prysiorwerth Ucha
Puffin Island
Pwll-fanogl
Pwllfanogl
Red Wharf Bay
Rhos Lligwy
Rhos-cefn-hir
Rhos-goch
Rhos-meirch
Rhos-y-bol
Rhosbeirio
Rhoscefnhir
Rhoscolyn
Rhosgoch
Rhosmeirch
Rhosneigr
Rhostrehwfa
Rhosybol
Rhyd-wyn
Rhydwyn
Sling
Soar
Soldiers Point
Soldiers' Point
Stryd
Stryd y Facsen
Stryd-y-Facsen
Tai-hirion
Tal-y-llyn
Talwrn
Tan-dinas
Tan-y-graig
Tandinas
Torllwyn
Traeth Coch
Tre-castell
Trearddur
Trearddur Bay
Trecastell
Trefarthen
Trefdraeth
Trefor
Tregaean
Tregaian
Tregele
Tregynrig Bach
Tregynrig Fawr
Trewalchmai
Tryfil
Twr
Ty Croes
Ty-croes
Tyddyn Dai
Tynygongl
Valley
Wylfa
Ynys Gybi
Ynys Lannog
Ynys Llanddwyn
Ynys Seiriol