59832 Entries From
14218 Contributors
UK SURNAMES - Family History Contact Site Logo


Go To County
Click on County Name

England


Scotland

Wales

Ireland

One Name Studies

4448470 Page Hits Last Month
3363759 Page Hits This Month
35752 Page Hits Yesterday
23118 Page Hits Today


Caernarvonshire Gazetteer

Click Here to go to Caernarvonshire Surnames Listings

Click Here to go to Caernarvonshire Home PageThe top table contains all place names which also have Surname Entries

Bangor
Beddgelert
Betws-y-coed
Caernarfon
Caernarvon
Capel Curig
Clynnog Fawr
Conwy
Deganwy
Garn-Dolbenmaen
Llanbeblig
Llanddeiniolen
Llandudno
Llangybi
Llanrhos
Morfa Nefyn
Nefyn
Penrhyn side
Pwllheli
Rhiwlas
Rhyd-Ddu


The lower table contains a list of all place names which DO NOT have Surname Entries

Aber
Aber Pwll
Aber-erch
Aber-soch
Aberdaron
Aberdesach
Abererch
Abergwyngiegyn
Aberpwll
Abersoch
Afon Wen
Anelog
Bae Penrhyn
Bardsey Island
Bethania
Bethasda
Bethel
Bethesda
Betws Garmon
Bigil
Blaenau Dolwyddelan
Bodfean
Bodferin
Boduan
Bont-uchaf
Bontnewydd
Bontuchaf
Borth-y-gest
Botwnnog
Braich-melyn
Braich-talog
Braichmelyn
Bryn
Bryn Eglwys
Bryn Llwyd
Bryn Pydew
Bryn'refail
Bryn-Eglwys
Bryn-Llwyd
Bryn-mawr
Bryn-teg
Bryn-y-Bedd
Bryn-y-waen
Bryncir
Bryncroes
Brynrefail
Brynybedd
Bwlch-derwin
Bwlchtocyn
Bwlchyllyn
Cadnant Park
Caeathro
Caerhun
Capel Uchaf
Capel Ulo
Capel-y-graig
Capeluchaf
Capelulo
Carmel
Carn Fadryn
Carnguwch Bach
Carreg y Garth
Carrog
Castell
Cefn-y-ffynnon
Ceidio Fawr
Cellar
Cenin
Ceunant
Chwilog
Cilfodan
Cilgwyn
Clwt-y-bont
Clynnog-fawr
Coed Mawr
Coed-y-parc
Craig-y-don
Criccieth
Cricieth
Croesywaun
Cwlach
Cwm Penmachno
Cwm-y-glo
Cwmlanerch
Cwmystradllyn
Degannwy
Deiniolen
Deneio
Denio
Dinas
Dinas Dinlle
Dinorwic
Dolbenmaen
Dolgarrog
Dolwyddelan
Dolydd
Douglas Hill
Drws-y-coed
Dwygyfylchi
Edern
Efailnewydd
Eglwys-rhos
Eirias
Esgyryn
Fachell
Fachwen
Foel Gron
Fron
Gallt-y-foel
Garizim
Garndolbenmaen
Garnfadrun
Garnfadryn
Garth
Gelli Ffrydiau
Gerlan
Glan Adda
Glan-Adda
Glan-Dwyfach
Glan-rhyd
Glanadda
Glanwydden
Glasgoed
Glasinfryn
Glyddyn
Gorddinog
Graig-lwyd
Groesffordd
Groeslon
Gryn Goch
Gwastadnant
Gyffin
Halfway Bridge
Hen-barc
Henbarc
Hendre
Henryd
Hirael
Iolyn Park
Islaw'r-dref
Little Ormes Head
Llan-rhos
Llanaelhaearn
Llanarmon
Llanbedr-y-cennin
Llanbedrog
Llanbedrycennin
Llanberis
Llandegai
Llandegwning
Llandudno Junction
Llandudwen
Llandwrog
Llandygai
Llanengan
Llanfaelrhys
Llanfaglan
Llanfairfechan
Llangelynnin
Llangian
Llangwnnadl
Llangwstenin
Llaniestyn
Llanllawen Fawr
Llanllechid
Llanllyfni
Llannor
Llanrhychwyn
Llanrug
Llanwnda
Llanystumdwy
Llecheiddior
Llechwedd
Llithfaen
Llwyndyrys
Llysfaen
Machroes
Maen-y-bardd
Maenan
Maesgeirchen
Marian-y-de
Marian-y-mor
Melin-Carnguwch
Mellteyrn
Minffordd
Moel Tryfan
Moel-Tryfan
Morfa
Morfa Bychan
Mount Pleasant
Mur-moch
Myndd Llandegai
Mynydd Cilan
Mynydd Marian
Mynydd Nefyn
Mynydd-mawr
Mynytho
Nant Peris
Nant y Pandy
Nant-porth
Nant-y-felin
Nant-y-pandy
Nantgwynant
Nantlle
Nantperis
Nasareth
Nebo
Nevin
Old Colwyn
Old Llanberis
Pabo
Padog
Pant
Pant Caerhun
Pant Glas
Pant-caerhun
Pant-glas
Pen-gilfach
Pen-rhyd-lyniog
Pen-y-Bryn
Pen-y-Cae
Pen-y-coed
Pen-y-graig
Pen-y-groes
Pen-y-groeslon
Penbodlas
Pencaenewydd
Penisa'r Waun
Penisa'r-waun
Penllech
Penmachno
Penmaen
Penmaen Rhos
Penmaen-mawr
Penmaen-rhos
Penmaenan
Penmaenmawr
Penmorfa
Penrallt
Penrhos
Penrhos-garnedd
Penrhosgarnedd
Penrhydlyniog
Penrhyn Bay
Penrhyn-side
Pentir
Pentre Uchaf
Pentre-bont
Pentre-castell
Pentre-felin
Pentre-uchaf
Pentrefelin
Pentreuchaf
Penycaerau
Penyffridd
Penygroes
Pistyll
Pont-Cyfyng
Pont-Rhythallt
Pont-rug
Pont-y-pant
Pontllyfni
Pontlyfni
Pontrhythallt
Pontwgan
Port Dinorwic
Port Dinorwig
Port Penrhyn
Porth Colmon
Porthmadog
Pren-teg
Prenteg
Rachub
Rhiw
Rhiwen
Rhos ddu
Rhos fawr
Rhos-ddu
Rhos-fawr
Rhos-lan
Rhos-y-llan
Rhosgadfan
Rhosgyll
Rhoshirwaun
Rhoslan
Rhostryfan
Rhyd-y-clafdy
Rhyd-y-groes
Rhyd-y-gwystl
Rhydlios
Rhydyclafdy
Rowen
Salem
Sarn Mellteyrn
Sarn Meyllteyrn
Sarn-Bach
Saron
Seion
Sling
South Beach
Tai-morfa
Tal-y-bont
Tal-y-cae
Tal-y-sarn
Talysarn
Tan-y-foel
Tan-y-maes
Tan-y-mynydd
Terfyn
The Great Orme
Tre-garth
Treborth
Trefaes
Trefor
Trefriw
Tregarth
Tregath
Tremadoc
Tremadog
Tremodog
Trevor
Tudweiliog
Ty Mawr
Ty'n-y-groes
Ty'n-y-weirglodd
Ty'nlon
Tydweiliog
Tyn-lon
Tyn-y-groes
Tyn-y-maes
Tywyn
Upper Bangor
Upper Garth
Uwchmynydd
Vaynol Hall
Vaynol Park
Waen
Waen-pentir
Waen-wen
Waterloo Port
Waun
Waunfawr
Wern
West End
Y Bontnewydd
Y Dref
Y Fach-wen
Y Felinheli
Y Ffor
Y Gaerwen
Y Groeslon
Y Gyffin
Y Rhiw
Y Ro-wen
Y Wern
Ynys Enlli