59836 Entries From
14260 Contributors
UK SURNAMES - Family History Contact Site Logo


Go To County
Click on County Name

England


Scotland

Wales

Ireland

One Name Studies

3636787 Page Hits Last Month
3702373 Page Hits This Month
15020 Page Hits Yesterday
4573 Page Hits Today


Cardiganshire Gazetteer

Click Here to go to Cardiganshire Surnames Listings

Click Here to go to Cardiganshire Home PageThe top table contains all place names which also have Surname Entries

Aberystwyth
Betws Bledrws
Cardigan
Cwmrheidol
Gartheli
Goginan
Lampeter
Llanbadarn Fawr
Llanddewibrefi
Llandygwydd
Llangwyryfon
Llansantffraed
Tregaron
Ysbyty Ystwyth


The lower table contains a list of all place names which DO NOT have Surname Entries

Aber
Aber-arth
Aber-banc
Aber-ffrwd
Aber-Magwr
Aber-porth
Aberaeron
Aberarth
Aberffrwd
Abergwngu
Aberlerry
Abermagwr
Abermeurig
Aberporth
Aberteifi
Adpar
Alltyblaca
Alltyblacca
Atpar
Banc-y-Darren
Banc-y-mor
Bangor Teifi
Beddgeraint
Bethania
Bettws Bledrws
Betws Ifan
Beulah
Blaen Celyn
Blaen-geuffordd
Blaen-pant
Blaen-plwyf
Blaen-porth
Blaen-waun
Blaenannerch
Blaenbedw Fawr
Blaenborthyn
Blaencelyn
Blaengeuffordd
Blaenpennal
Blaenplwyf
Blaenporth
Bont goch
Bont-goch
Bont-newydd
Bontnewydd
Borth
Bow Street
Brithdir
Broginin
Bron-gwyn
Bronant
Broncastellan
Brongest
Brongwyn
Bronnant
Bronwydd
Brynafan
Bryndioddef Uchaf
Bryndioddef-isaf
Bryngolau
Brynhoffnant
Brynog
Buarth Mawr
Bwlch-Llan
Bwlch-y-fadfa
Bwlchyfadfa
Caeffynnon
Caemorgan
Caerwedros
Capel Bangor
Capel Betws Lleucu
Capel Cynon
Capel Dewi
Capel Sain Silin
Capel Seion
Capel Tygwydd
Capel-Bangor
Capel-Betws-Lleucu
Capel-Dewi
Capel-Seion
Cardigan Island
Castle Hill
Cefn Llwyd
Ceinewydd
Cellan
Cenarth
Chancery
Cilcennin
Cilgwyn
Ciliau Aeron
Clarach
Cnwch Coch
Cnwch-coch
Cockshead
Coed y Garth
Coed-y-bryn
Coed-y-foel
Coedyfoel
Comins Coch
Comins-coch
Craig-y-penrhyn
Cribyn
Croes-lan
Cross Inn
Crosswood
Crugyreryr
Cwm-brwyno
Cwm-cou
Cwmbrwyno
Cwmcoednerth
Cwmerfyn
Cwmsychbant
Cwmsychpant
Cwmsymlog
Cwmystwyth
Cwrt-newydd
Cwrtnewydd
Cynnull-mawr
Daren
Derlwyn
Derry Ormond
Derwen-gam
Devil's Bridge
Dihewyd
Dol-dre
Dol-gau
Dol-y-bont
Dol-y-pandy
Dole
Dolgau
Dolgerdd
Dollwen
Dolypandy
Dre-fach
Drefach
Dyffryn
Dyffryn-bern
Eglwys Fach
Eglwys-fach
Elerch
Faerdre-fawr
Faerdrefawr
Falcondale
Felin-fach
Felin-Wnda
Felinfach
Ferwig
Ffair Rhos
Ffair-Rhos
Ffos-y-ffin
Ffostrasol
Ffynnon Ddewi
Ffynnon-oer
Ffynnonddewi
Figure Four
Foelallt
Furnace
Garth
Garth Penrhyncoch
Geneva
Gilfachreda
Glandyfi
Glaneirw
Glanrafon
Glanwern
Glasgoed
Glynarthen
Gogerddan
Gogoyan
Goitre
Gorrig
Gors
Gorsgoch
Goytre
Green Grove
Gwbert
Gwbert on Sea
Hafodiwan
Hawen
Hendre-Rhys
Henllan
Henllys
Horeb
Llain-y-gawsai
Llaingarreglwyd
Llan-non
Llanafan
Llanarth
Llanbedr Pont Steffan
Llancyfelyn
Llancynfelyn
Llanddeiniol
Llanddewi Aber-arth
Llanddewi-Brefi
Llandre
Llandyfriog
Llandysul
Llanfair Clydogau
Llanfarian
Llanfihangel Genau'r-glyn
Llanfihangel-y-Creuddyn
Llangeitho
Llangoedmor
Llangorwen
Llangrannog
Llangranog
Llangwyryddon
Llangynfelyn
Llanilar
Llanina
Llannarth
Llanon
Llanrhystud
Llanwenog
Llechryd
Lledrod
Llettem-ddu
Llettum-ddu
Llundain-fach
Llwyn-y-groes
Llwyncelyn
Llwyndafydd
Llwynduris
Llyswen
Llywernog
Maen-y-groes
Maes llyn
Maes-bangor
Maes-llyn
Maesllyn
Maestir
Maesycrugiau
Moelfryn
Monachty
Morfa
Morfa Borth
Moriah
Mydroilyn
Mynydd Bach
Nancwnlle
Nanternis
Nebo
Neuadd-yr-ynys
Neuaddyrynys
New Quay
New Row
Newbridge
Noyadd Trefawr
Noyadd Wilym
Old Goginan
Olmarch
Pant-gwyn
Pant-Teg Cross Roads
Pant-y-crug
Panteg
Pantinker
Parc-llyn
Parcllyn
Pen-bont Rhydybeddau
Pen-bont-rhyd-y-beddau
Pen-cae
Pen-dre
Pen-llwyn
Pen-Parcau
Pen-rhiw
Pen-Rhiw-Newydd
Pen-y-bont
Pen-y-garn
Pen-y-lan
Penbontrhydyfothau
Penbryn
Pendre
Penllwyn
Penmorfa
Pennant
Penparc
Penparcau
Penrhiw-llan
Penrhiw-pal
Penrhiwpal
Penrhyn-coch
Penrhyncoch
Pentre-bach
Pentre-bont
Pentre-gat
Pentre-llyn
Pentre-rhew
Pentrefelin
Pentregat
Pentrellwyn
Penuwch
Penybont
Penylan
Pigeon's Ford
Pigeonsford
Pisgah
Plas Gogerddan
Plwmp
Pont Lanio
Pont Llanio
Pont Tywely
Pont y Gilfach
Pont-goch
Pont-hirwaun
Pont-Lanio
Pont-Rhyd-Saeson
Pont-rhyd-y-groes
Pont-sian
Pont-Tyweli
Pont-y-Gilfach
Pontarfynach
Ponterwyd
Pontgarreg
Ponthirwaun
Pontrhyd-Saeson
Pontrhydfendigaid
Pontshaen
Post-mawr
Pren-gwyn
Pwllhobi
Rhippinllwyd
Rhos Haminiog
Rhos-y-garth
Rhosygadair Newydd
Rhuddlan
Rhyd
Rhyd-lwyd
Rhyd-meirionydd
Rhyd-Owen
Rhyd-Rosser
Rhyd-y-Beillen
Rhyd-y-felin
Rhyd-y-pennau
Rhyddlan
Rhydlewis
Rhydowen
Rhydyfelin
Rhydypennau
Salem
Sarnau
Silian
South Gate
Staylittle
Strata Florida
Swydd-Ffynnon
Swyddffynnon
Synod
Synod Inn
Tai-gwynion
Taigwynion
Tal-sarn
Tal-y-bont
Talgarreg
Taliesin
Talsarn
Talybont
Tan-y-groes
Temple Bar
Traethsaith
Trawsgoed
Trawsnant
Tre Taliesin
Tre'r-ddol
Tre-groes
Tre-main
Tre-saith
Tre-Taliesin
Trefdreyr
Trefechan
Trefenter
Trefilan
Treforgan
Tregroes
Tremain
Trerhedyn
Tresaith
Trisant
Troed-y-rhiw-Sion
Troed-yr-aur
Troed-yr-hen-riw
Troed-yr-Henriw
Troedrhiwffenyd
Troedyraur
Ty'n-y-graig
Ty'n-yr-eithin
Ty-llwyd
Ty-Newydd
Tynewydd
Tynygraig
Upper Borth
Verwick
Wallog
Waun Fawr
Waun-fawr
Waunifor
Wenallt
Y Borth
Y Ferwig
Ynys Tachwedd
Ynys-las
Ynyslas
Ysbyty Cynfyn
Ysgubor-y-coed
Yspytty Cynfyn
Yspytty-Cynfyn
Ystrad Aeron
Ystrad Einion
Ystrad Meurig
Ystrad-Einion
Ystrad-fflur
Ystradmeurig
Ystumtuen