59836 Entries From
14261 Contributors
UK SURNAMES - Family History Contact Site Logo


Go To County
Click on County Name

England


Scotland

Wales

Ireland

One Name Studies

3636787 Page Hits Last Month
3713704 Page Hits This Month
15020 Page Hits Yesterday
15904 Page Hits Today


Denbighshire Gazetteer

Click Here to go to Denbighshire Surnames Listings

Click Here to go to Denbighshire Home PageThe top table contains all place names which also have Surname Entries

Bersham
Brymbo
Bryn-y-maen
Bryneglwys
Burton
Cerrigydrudion
Chirk
Coedpoeth
Denbigh
Eglwysbach
Erbistock
Glyn Ceiriog
Gresford
Gwytherin
Holt
Isycoed
Llanddoget
Llandegla
Llandrillo-yn-Rhos
Llanelidan
Llanfair Dyffryn Clwyd
Llanfair Talhaiarn
Llanferres
Llangedwyn
Llangernyw
Llangollen
Llangwm
Llanrhaeadr
Llanrhaeadr-ym-Mochnant
Llanrwst
Llansannan
Llantysilio
Llanychan
Marchwiel
Minera
New Broughton
Pentrefoelas
Rhosllanerchrugog
Rhostyllen
Ruabon
Ruthin
The Wern
Trevor Uchaf
Wrexham
Ysbyty Ifan


The lower table contains a list of all place names which DO NOT have Surname Entries

Aber-nant
Aber-oer
Abergele
Acre-fair
Acrefair
Adwyr
Afon Eitha
Aifft
Bachymbyd
Bae Colwyn
Bae Kinmel
Bedwell
Bedwlwyn
Belgrano
Bers
Berse Drelincourt
Betws Abergele
Betws-yn-Rhos
Black Park
Bont-newydd
Bontuchel
Borras
Bowling Bank
Broadoak
Bron-y-Nant
Bronwylfa
Brook House
Brookhouse
Bryn Dulas
Bryn Offa
Bryn Pen-y-lan
Bryn Rhyd-yr-Arian
Bryn-newydd
Bryn-rhys
Bryn-teg
Bryn-yr-Eos
Bryn-yr-ogof
Brynfields
Brynmorfudd
Brynn
Brynteg
Burton Green
Bwlch Gwyn
Bwlchgwyn
Bwlchyddar
Bylchau
Capel Garmon
Capel Saron
Capel Siloam
Carmel
Castell
Cefn Berain
Cefn Canol
Cefn Meriadog
Cefn-brith
Cefn-bychan
Cefn-coch
Cefn-mawr
Cernioge bach
Cernioge Mawr
Chirk Green
Chweffordd
Cinders
Cinmel
Clawdd-newydd
Clawddnewydd
Clocaenog
Clwt
Cock Bank
Cock Brank
Coed Coch
Coed-poeth
Colwyn Bay
Commins
Commonwood
Copenhagen
Crabtree Green
Cross Lanes
Cyffylliog
Darland
Dawn
Ddol
Delph
Derwen
Dinas Mawr
Dinbych
Dinmael
Dol-wen
Dol-y-Wern
Dolwen
Dolwyd
Dolywern
Dre-goch
Efail-rhyd
Efenechdyd
Efenechtyd
Eglwys-bach
Eglwysfach
Erbistog
Erlas
Eryrys
Eutun
Eyton
Felin Newydd
Felin Puleston
Ffordd-las
Ffos-y-go
Foryd
Four Crosses
Fron
Fron Bache
Fron Isaf
Fron-Bache
Fron-deg
Froncysylltau
Froncysyllte
Frondeg
Galltegfa
Galltfaenan
Garden Village
Garth
Garth Trevor
Garth-obry
Gatewen
Gegin
Geinas
Gell
Gellifor
Geufron
Glan Clwyd
Glan Clwyd Ganol
Glan-Clwyd
Glanconwy
Glascoed
Glasfryn
Golfa
Golly
Gourton
Graianrhyd
Graig
Graig Adwy Wynt
Graig-adwy-wynt
Graig-fechan
Graigfechan
Green
Gresffordd
Groes
Groes Efa
Groes-fawr
Groesfford
Groesffordd Marli
Gurn
Gwaunyterfyn
Gwern Hywel Uchaf
Gwernhywel Bach
Gwernhywel isaf
Gwernhywel-ganol
Gwersyllt
Gwynfryn
Gyfelia
Gyrn
Hafod-y-bwch
Hafod-y-Green
Halcock
Hen-efail
Hendre-ddu
Hendrerwydd
Henllan
Highfield
Hirwaen
Honkley
Is-y-coed
Johnstown
King's Mills
Kings Mills
Kinmel
Kinmel Bay
Lavister
Lawnt
Lenten Pool
Little Mountain
Llai
Llan Sain Sior
Llan-rhudd
Llan-y-pwll
Llanarmon Dyffryn Ceiriog
Llanarmon Mynydd Mawr
Llanarmon Mynydd-mawr
Llanarmon-yn-Ial
Llanbedr Dyffryn Clwyd
Llanbedr-Dyffryn-Clwyd
Llanddoged
Llanddulas
Llandulas
Llandynan
Llandynnan
Llandyrnog
Llanefydd
Llanelian yn-Rhos
Llanfair Talhaearn
Llanfihangel Glyn Myfyr
Llanfwrog
Llangadwaladr
Llanganhafal
Llangwyfan
Llangynhafal
Llanhychan
Llannefydd
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch
Llanrhydd
Llansanffraid Glan Conwy
Llansanffraid Glynceiriog
Llansilin
Llanynys
Llay
Llwyn
Llwyn Einion
Llwyn-mawr
Llwyn-Onn
Llwyneinion
Llwynmawr
Loggerheads
Maengwynedd
Maerdy
Maes-y-Dre
Maeshafn
Marchwiail
Marli
Melin-y-coed
Mochdre
Moelfre
Moss
Mount Sion
Mynydd-y-briw
Mywnglawdd
Nant
Nant-y-Rhiw
Nantclwyd
Nantglyn
Nebo
New Brighton
New Rhosrobin
Newbridge
Old Rhosrobin
Pandy
Pandy Tudur
Pant
Pant-pastynog
Parkey
Parkside
Pen-llain-wen
Pen-llan
Pen-rhos
Pen-sarn
Pen-y-bont
Pen-y-bont Llanerch Emrys
Pen-y-bryn
Pen-y-cae
Pen-y-cefn
Pen-y-coed
Pen-y-Graig
Pen-y-stryt
Penbedw
Peniel
Pennant
Penoros
Pensarn
Pentre Broughton
Pentre Cilgwyn
Pentre Isaf
Pentre Maelor
Pentre Mawr
Pentre Saron
Pentre Tafarnyfedw
Pentre'r felin
Pentre'r-felin
Pentre-celyn
Pentre-dwr
Pentre-Llanrhaeadr
Pentre-llyn-cymmer
Pentre-Saeson
Pentre-uchaf
Pentrecelyn
Pentrecilgwyn
Pentredwr
Pentrefelin
Pentrellyncymer
Pentresaeson
PenyBryn
Penycae
Plas Berwyn
Plas Coch
Plas Madoc
Ponciau
Pont Cysyllte
Pont-Cysyllte
Pont-y-blew
Pont-Ystrad
Pontfadog
Pool Mouth
Prion
Pwll-glas
Pwllglas
Redwither
Rhandir
Rhewl
Rhiwabon
Rhiwbebyll
Rhos
Rhos y madoc
Rhos-ddu
Rhos-on-Sea
Rhos-y-Madoc
Rhosnesni
Rhosrobin
Rhosymadoc
Rhosymedre
Rhosywaen
Rhosywaun
Rhuthun
Rhyd-y-ceirw
Rhyd-y-foel
Rhyd-y-meudwy
Rhydgaled
Rhydlanfair
Rhydlydan
Ridleywood
Rossett
Saron
Scrwgan
Singret
Sontley
Stansty
Stryt-issa
Stryt-yr-Hwch
Summer Hill
Summerhill
Sutton Green
Sycharth
Sydallt
Tafarn-y-Gelyn
Tafarnyfedw
Tai-nant
Tainant
Tal-y-cafn
Talwrn
Tan-lan
Tan-y-fron
Tan-y-lan
Tan-yr-ogof
Tanyfron
Terfyn
The Dunks
The Green
The Nant
The Smelt
Three Sisters
Towyn
Tref-y-nant
Trefechan
Trefnant
Trefynant
Tregeiriog
Trevalyn
Trevor
Trofarth
Ty'n-y-ffordd
Ty'r-felin-isaf
Ty-mawr
Ty-nant
Tynyfedw
Vroncysyllte
Waen
Waen Aberwheeler
Wenallt
Wigfair
Wigfair Isa
Windy Hill
Wrecsam
Y Fenechdid
Y Foryd
Y Fron-deg
Y Gyffylliog
Y Maerdy
Y Waun
Yr Orsedd
Ysgeibion
Ystrad